Send os en email: tune@kursuscenter.dk

telefon-ikon  Ring til os: 43 41 03 70​

Om os

Kursuscenter og FGU

Tune Kursuscenter bliver drevet af professionelle medarbejdere, som sikrer en høj faglig standard. Tune kursuscenter er imidlertid også del af FGU-Skolen Øst, der er et læringssted for unge, som bliver afklaret i forhold til uddannelse og arbejde igennem praktiske arbejdsopgaver.

Vælger I at afholde et kursus eller en konference på Tune Kursuscenter, bidrager I samtidig til et autentisk læringsmiljø for skolens elever.

Lidt historie

Tune Kursuscenter var oprindeligt Tune Landboskole, som startede i 1871 der, hvor Michael Giøes Folkehøjskole 4 år tidligere var startet.

Gennem skolens mere end 140 årige historie har utallige unge landmænd fået en videre uddannelse, og Tune Landboskole kom gennem årene til at betyde meget for landbruget, andelsbevægelsen og den moderne mejeridrift.

I 1967 blev Tune Landboskole en selvejende institution med repræsentanter fra de danske landbrugsorganisationer i bestyrelsen. Samme år blev der skabt en efteruddannelse i landbrug, landbrugsvidenskab og formidling, som blev placeret i Tune sammen med forlaget for Landbrugets Informationskontor (LIK).

Efteruddannelsen fortsatte indtil 1999, hvor skolen fusionerede med Koldkærgård og Hovborg Landboskole i virksomheden Agro Forum, der ejedes af de danske landbrugsorganisationer. Siden har Tune Landboskole fungeret som det kursuscenter, der i dag kendes under navnet Tune Kursuscenter.

I 2004 overtog Greve Produktionsskole driften af Tune Kursuscenter, der 

løbende bliver udbygget og moderniseret og lever op til tidens krav til et moderne kursuscenter. Samtidig har stedet bevaret sin charme og atmosfære i historiske rammer og en spændende beliggenhed i landlige omgivelser med gode trafikmuligheder til København og det øvrige Sjælland.

I 2019 blev alle produktionsskoler i landet videreført under det vi kender i dag som FGU-skoler. Tune Kursuscenter er nu drevet af FGU-Skolen Øst. Du kan læse mere om skolen på dens hjemmeside: www.fgu-skolen.dk

Natur på Tune Landboskoles gamle jorder

På Tune Kursuscenter blev klimaåret i 2009 markeret med navngivning, grundlæggelse og tilplantning af en helt ny fredskov i Greve Kommune. Til ære og minde om den gamle landboskole, fik skoven navnet Tune Landboskov.

Produktionsskolen havde søgt og fået midler til naturetablering på de jorder, der tidligere tilhørte Tune Landboskole. Ud over den nye fredskov på en del af ejendommen, bliver der etableret enge og vådområder omkring den lille å Hederenden, som løber gennem området.

Med naturetableringen ønsker produktionsskolen at give naturen bedre vilkår og bidrage til mindre udledning af Co2 til atmosfæren. Det kan gøres ved at kopiere og reetablere den natur, som fandtes for flere 1.000 år tilbage, da Danmark var et løvskovsland i en mosaik af overdrev, enge, moser og vådområder.

Naturetableringen betyder væsentlige miljøforbedringer til gavn for faunaen, og den vil give Greve Kommunes borgere, børnene i de lokale daginstitutioner og gæsterne på Tune Kursuscenter nye muligheder for naturoplevelser.

​Firma

Tune Kursuscenter

CVR: 39816334

Adresse

Grevevej 20

2670 Greve​

Kontakt

Smiley